Video

Hội thảo Nâng cao Quản trị Trải nghiệm khách hàng

Ngày 25/5/2022 tại Hà Nội, Tập đoàn và Công đoàn VNPT đã tổ chức hội thảo với chủ đề về Quản trị trải nghiệm khách hàng. Chương trình thiết thực và bổ ích này đồng thời được thực hiện trực tuyến qua cầu truyền hình đến điểm cầu các đơn vị và CBCNV trong Tập đoàn trên kênh học tập trực tuyến VNPT Online, website Công đoàn VNPT và Fanpage Diễn đàn Người VNPT.

Ngày xuất bản: 28/05/2022