Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 24

Công đoàn VNPT Hướng dẫn hỗ trợ bữa ăn "3 tại chỗ" cho người lao động; Công đoàn VNPT TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác chăm lo cho NLĐ, quyết tâm "Không để F0 một mình".

Ngày xuất bản: 11/09/2021