Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 23

Đoàn viên, người lao động đóng góp ủng hộ người dân TP. Hồ Chí Minh gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19; Chuyến xe nghĩa tình của VNPT Cần Thơ

Ngày xuất bản: 08/09/2021