Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 22

Tại buổi lễ ra mắt ứng dụng Công đoàn VNPT, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Hoàng Đức Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Nam Long, Chủ tịch Công đoàn VNPT Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT Triệu Tiến Thắng và Sần Thị Bình cùng các đại diện các Tổng Công ty, đại biểu tham dự tại 70 điểm cầu đã cùng đồng loạt quét mã QR tải và cài đặt ứng dụng Công đoàn VNPT trên điện thoại của mình.

Ngày xuất bản: 31/08/2021