Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 20

Vận động đóng góp ủng hộ người dân TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19; Công đoàn VNPT địa bàn Đồng Nai tổ chức hoạt động ý nghĩa, sáng tạo nhân ngày Truyền thống Ngành và ngày thành lập Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

Ngày xuất bản: 23/08/2021