Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 19

Công đoàn VNPT làm việc với các Công đoàn cơ sở bị ảnh hưởng lớn do dịch bệnh Covid - 19 và Hoạt động kỷ niệm ngày Truyền thống Ngành và ngày thành lập Công đoàn thông tin và truyền thông Việt Nam, năm 2021

Ngày xuất bản: 19/08/2021