Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 18

Hoạt động kỷ niệm ngày Truyền thống Ngành và ngày thành lập Công đoàn thông tin và truyền thông Việt Nam, năm 2021 và Khen thưởng nhân viên VNPT đã dũng cảm cứu người trong đám cháy tại Sapa

Ngày xuất bản: 16/08/2021