Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 15

Trao quyết định nghỉ chế độ cho nguyên Chủ tịch Công đoàn VNPT Bùi Văn Hoan và Trao Giấy chứng nhận và phần thưởng cho các điển hình tiên tiến trong phong trào "Nụ cười VNPT" Quý I/2021

Ngày xuất bản: 03/08/2021