Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 12

Công đoàn VNPT làm việc với Công đoàn cơ sở Cụm 8 và Khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc trong lắp đặt camera giám sát tại khu vực cách ly

Ngày xuất bản: 22/07/2021