Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 10

Công đoàn VNPT làm việc với các Công đoàn cơ sở và Đoàn viên, người lao động thi đua rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng sửa chữa dịch vụ viễn thông.

Ngày xuất bản: 12/07/2021