Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 09

Công đoàn VNPT làm việc với Thường trực Đảng ủy Tập đoàn về hoạt động công tác 6 tháng đầu năm 2021 và Công đoàn cơ sở với các hoạt động trong Tháng môi trường thế giới

Ngày xuất bản: 09/07/2021