Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 08

Công đoàn VNPT khen thưởng điển hình tiên tiên trong phong trào "Nụ cười VNPT" quý I, năm 2021; Đoàn viên, người lao động VNPT trực tiếp sản xuất được ưu tiên tiêm chủng vaccine phòng chống Covid-19.

Ngày xuất bản: 02/07/2021