Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 06

Công đoàn VNPT hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý công đoàn cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2027; Nâng cao hoạt động văn hóa, thể thao trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Ngày xuất bản: 25/06/2021