Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 03

Công đoàn VNPT tiếp tục hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4; Người lao động VNPT chung tay giải cứu nông sản.

Ngày xuất bản: 15/06/2021