Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 01

Để cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động tiếp cận thuận tiện và kịp thời hoạt động công đoàn các cấp, Công đoàn VNPT chính thức phát hành “Bản tin Công đoàn VNPT” trên hệ thống kênh truyền hình nội bộ của Tập đoàn (hàng tuần) và trên website với những tin tức tổng hợp, cập nhật, dễ theo dõi, tra cứu thông tin.

Ngày xuất bản: 07/06/2021