Video

Bản tin Công đoàn VNPT số 19/2023: Cơ quan Tập đoàn tổ chức Giải chạy VNPT Family Run, 2023

Với mục tiêu lan tỏa tinh thần thể dục thể thao, thường xuyên luyện tập một bộ môn thể thao theo khả năng của mình, Phong trào “Khỏe để gia đình hạnh phúc và xây dựng VNPT phát triển” đã là điểm nhấn để nâng cao ý thức phát triển bản thân, rèn luyện thể lực, góp phần nâng cao sức khỏe để gia đình hạnh phúc, tập trung lao động, sản xuất, gắn kết CBCNV VNPT, từ đó chung sức đồng lòng vượt qua mọi thử thách, góp phần xây dựng VNPT ngày càng phát triển và hùng mạnh. Ngày 1/7/2023 tại Phố đi bộ Hồ Gươm, Công đoàn Cơ quan Tập đoàn tổ chức Giải chạy VNPT Family Run của Khối Cơ quan Tập đoàn năm 2023. 

Ngày xuất bản: 03/07/2023