Video

Tham luận tại Đại hội II Công đoàn VNPT của Công đoàn TCT VNPT - Vinaphone

(Hình ảnh không có tiếng)

Ngày xuất bản: 14/07/2023