Tập đoàn VNPT triển khai kế hoạch 2016

Trong năm 2015, Tập đoàn VNPT đạt tổng doanh thu 89.122 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, tăng 7,5% so với năm 2014. Tổng lợi nhuận đạt 3.280 tỷ đồng, đạt 111,7% kế hoạch, tăng 20% so với năm 2014. Tổng nộp ngân sách nhà nước đạt 3.555 tỷ, đạt 114,7% kế hoạch, tăng 3,9% so với năm 2014. Đây là những con số về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh được công bố tại Hội nghị triển khai công tác năm 2016 của Tập đoàn VNPT được tổ chức sáng ngày 24/12/2015 tại Hà Nội.

Ngày xuất bản: 24/12/2015

Danh sách khác