Tôn vinh những điển hình tiên tiến của VNPT năm 2015

Được phát động từ năm 2010, 5 năm qua, Phong trào Nụ cười VNPT đã đem lại luồng gió mới cho hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng của VNPT. Từ những kết quả đạt được, có thể nhìn thấy được Nụ cười VNPT thực sự là một phong trào hiệu quả có tác dụng lớn trong thúc đẩy người lao động, có sức lan tỏa sâu rộng cả về lượng và chất, để tiếp tục trở thành đòn bẩy khích lệ tinh thần người lao động.

Ngày xuất bản: 13/08/2015