Công đoàn Tập đoàn Bưu chính Nhật Bản thăm và làm việc với Công đoàn BĐVN

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Ngày xuất bản: 14/10/2014