Hoạt động Cụm Công đoàn số 7 chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày Truyền thống Ngành Bưu điện và 67 năm ngày thành lập Công đoàn Bưu điện Việt Nam

Trong 2 ngày 28 và 29/8/2014 tại Thành phố Đà Lạt, cụm Công đoàn số 7 gồm 8 Công đoàn Viễn thông tỉnh là Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận và Lâm Đồng đã tổ chức sinh hoạt cụm với 2 nội dung Giao lưu thể thao và tọa đàm: “Công đoàn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, triển khai thực hiện tái cấu trúc mô hình tổ chức theo hướng “Chuyên biệt-Khác biệt- Hiệu quả ” và thực hiện văn hóa Doanh nghiệp VNPT”.

Ngày xuất bản: 04/09/2014