Hình ảnh tại Hội nghị đối thoại xã hội: “Nỗ lực các bên nhằm thúc đẩy việc làm đích thực cho lao động nữ tại Việt Nam và khu vực ASEAN”

Ngày xuất bản: 26/09/2014