Hội nghị Ban chấp hành CĐVNPT lâm thời lần thứ 2

Hội nghị Ban chấp hành lâm thời Công đoàn VNPT lần thứ 2 được tổ chức vào ngày 22/12/2015 tại Hà Nội.

Ngày xuất bản: 22/12/2015

Danh sách khác