Hình ảnh "Phát động thi đua 120 ngày đêm và tôn vinh các điển hình bán hàng giỏi, kỹ thuật viên giỏi 2014"

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Phạm Long Trận phát biểu tại buổi lễ

Ngày xuất bản: 12/09/2014