Hình ảnh tại Hội nghị triển khai chương trình công tác 2012 của Công đoàn BĐVN

Hình ảnh tại Hội nghị triển khai chương trình công tác 2012 của Công đoàn BĐVN

Ngày xuất bản: 16/07/2014