Hình ảnh gặp gỡ và giao lưu với nhân chứng lịch sử cán bộ công đoàn

Hình ảnh gặp gỡ và giao lưu với nhân chứng lịch sử cán bộ công đoàn

Ngày xuất bản: 16/07/2014