Hình ảnh Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và tôn vinh cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu nhân kỷ niệm 65 năm thành lập CĐBĐVN

Hình ảnh Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và tôn vinh cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu nhân kỷ niệm 65 năm thành lập CĐBĐVN

Ngày xuất bản: 30/08/2014