Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới"

Hoàng Thanh Tú  •  15:00 thứ năm ngày 15/10/2020
Ngày 8/9/2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3888/QĐ-BYT về ban hành Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới".
Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới"

 
Tài liệu này sẽ giúp các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người dân có được những nội dung cơ bản nhất, ngắn gọn, súc tích, dễ thực hiện trong phòng, chống dịch COVID-19 khi tham gia các hoạt động thường ngày tại cộng đồng.
Chi tiết nội dung Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”, CBCNV Tập đoàn có thể tham khảo tại đây. /uploads/3053_so_tay_phong_chong_covid_19_trong_dieu_kien_binh_thuong_moi.pdf
BBT. 

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu