Đ/c: Nguyễn Văn Tư: Chiến sĩ thi đua toàn quốc thời kỳ đổi mới

 •  15:49 thứ hai ngày 20/09/2004
- Sinh ngày 01 tháng 5 năm 1942- Quê quán: Liên Sơn, Đô Lương, tỉnh Nghệ An- Chức vụ, đơn vị công tác: Giám đốc Bưu điện tỉnh Nghệ An- Trình độ: Đại học

Với cương vị là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Giám đốc Bưu điện tỉnh, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Bưu điện tỉnh chỉ đạo chăm lo xây dựng phát triển Bưu điện Nghệ An một cách toàn diện và đạt được những thành tích đặc biệt suất sắc, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Trong công việc, đồng chí là người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; mạnh dạn và thường xuyên chỉ đạo đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật vào thực tế; chăm lo phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Bản thân đã có 31 sáng kiến được đưa vào áp dụng làm lợi hàng chục tỷ đồng và được nhận 04 Bằng khen về lĩnh vực này. Tiêu biểu là các sáng kiến: Khai thác, tìm kiếm công nghệ viễn thông sử dụng có hiệu quả cho vùng sâu, vùng xa; xây dựng chiến lược nguồn nhân lực... Đồng chí tích cực học tập nâng cao trình độ và tạo mọi điều kiện cho cán bộ công nhân viên học tập nâng cao trình độ nhằm đáp ứng nhu cầu cán bộ, phục vụ chiến lược tăng tốc độ phát triển và hiện đại hoá mạng lưới của Bưu điện tỉnh. Hết lòng chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ công nhân viên; giữ gìn đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, công khai, công bằng trong toàn Bưu điện tỉnh và các đơn vị trực thuộc.
Với những thành tích và cống hiến, đồng chí đã được Nhà nước tặng thưởng 02 Huân chương Lao động, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, 04 Huy chương các loại; nhiều Bằng khen của Tổng cục Bưu điện, Tổng công ty BC-VT Việt Nam, Công đoàn BĐ Việt Nam, UBND tỉnh và nhiều Bộ ngành khác; Chiến sỹ Thi đua ngành Bưu điện các giai đoạn từ năm: 1991-1998.
Ngày 15-8-2000, đồng chí đã được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng danh hiệu Chiến sỹ Thi đua toàn quốc thời kỳ đổi mới theo Quyết định số 745/QĐ-TTg.

Xem nhiều nhất