Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Hướng dẫn số 28/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử Ban chấp hành, chức danh Chủ tịch công đoàn cơ sở tại Đại hội

24/06/2021

Chi tiết:

Số / ký hiệu 28/HD-TLĐ
Ngày BH 08/03/2023
Ngày hiệu lực 24/06/2021
Trích yếu

Hướng dẫn số 28/HD-TLĐ, ngày 24/6/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử Ban chấp hành, chức danh Chủ tịch công đoàn cơ sở tại Đại hội

CQ ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Loại Hướng dẫn
Lĩnh vực Đại hội II Công đoàn VNPT
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm