Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Hướng dẫn số 664/HD-CĐTTTT, ngày 14/10/2022 của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2023

14/10/2022

Chi tiết:

Số / ký hiệu 664/HD-CĐTTTT
Ngày BH 17/10/2022
Ngày hiệu lực 14/10/2022
Trích yếu

 

Hướng dẫn số 664/HD-CĐTTTT, ngày 14/10/2022 của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2023

CQ ban hành Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam
Loại Hướng dẫn
Lĩnh vực Công tác tài chính công đoàn
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm