Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Quy định chế độ chi tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam

04/08/2022

Chi tiết:

Số / ký hiệu 5051/QĐ-TLĐ
Ngày BH 10/10/2022
Ngày hiệu lực 04/08/2022
Trích yếu

Ngày 4/8/2022, Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Quyết định v/v ban hành quy định chế độ chi tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi kết thúc đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Các cấp công đoàn căn cứ nội dung văn bản triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về TLĐ (qua Ban Tài chính) để xem xét, giải quyết kịp thời.

CQ ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Loại Quyết định
Lĩnh vực Đại hội II Công đoàn VNPT
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm