Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Chỉ thị số 1783-CT/DUTĐ, ngày 11/7/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ II

11/07/2022

Chi tiết:

Số / ký hiệu 1783-CT/DUTĐ
Ngày BH 20/07/2022
Ngày hiệu lực 11/07/2022
Trích yếu

Chỉ thị số 1783-CT/DUTĐ, ngày 11/7/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ II

CQ ban hành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Loại Chỉ thị
Lĩnh vực Công tác tổ chức
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm