Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Quyết định số 4291/QĐ-TLĐ, ngày 01/3/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn

01/03/2022

Chi tiết:

Số / ký hiệu 4291/QĐ-TLĐ
Ngày BH 20/07/2022
Ngày hiệu lực 01/03/2022
Trích yếu

Quyết định số 4291/QĐ-TLĐ, ngày 01/3/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn

CQ ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Loại Quyết định
Lĩnh vực Công tác tài chính công đoàn
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm