Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Quyết định số 2550/QĐ-TLĐ ngày 29/4/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam V/v thực hiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp trong các đơn vị kế toán công đoàn

29/04/2022

Chi tiết:

Số / ký hiệu 2550/QĐ-TLĐ
Ngày BH 24/06/2022
Ngày hiệu lực 29/04/2022
Trích yếu

Quyết định số 2550/QĐ-TLĐ ngày 29/4/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam V/v thực hiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp trong các đơn vị kế toán công đoàn

CQ ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Loại Quyết định
Lĩnh vực Công tác tài chính công đoàn
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm