Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Quyết định số 4407/QĐ-TLĐ ngày 25/3/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam V/v chia số dư tài chính công đoàn tích lũy tại thời điểm 31/12/2021

25/03/2022

Chi tiết:

Số / ký hiệu 4407/QĐ-TLĐ
Ngày BH 24/06/2022
Ngày hiệu lực 25/03/2022
Trích yếu

Quyết định số 4407/QĐ-TLĐ ngày 25/3/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam V/v chia số dư tài chính công đoàn tích lũy tại thời điểm 31/12/2021

CQ ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Loại Quyết định
Lĩnh vực Công tác tài chính công đoàn
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm