Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam V/v ban hành Quy định thu,chi quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở

01/03/2022

Chi tiết:

Số / ký hiệu 4290/QĐ-TLĐ
Ngày BH 24/06/2022
Ngày hiệu lực 01/03/2022
Trích yếu

Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01/3/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam V/v ban hành Quy định thu,chi quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở
 

CQ ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Loại Quyết định
Lĩnh vực Công tác tài chính công đoàn
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm