Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Quyết định số 3226/QĐ-TLĐ ngày 20/9/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam V/v ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn

20/09/2021

Chi tiết:

Số / ký hiệu 3226/QĐ-TLĐ
Ngày BH 24/06/2022
Ngày hiệu lực 20/09/2021
Trích yếu

Quyết định số 3226/QĐ-TLĐ ngày 20/9/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam V/v ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn

CQ ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Loại Quyết định
Lĩnh vực Công tác tài chính công đoàn
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm