Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam V/v Thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

30/12/2021

Chi tiết:

Số / ký hiệu 47/HD-TLĐ
Ngày BH 24/06/2022
Ngày hiệu lực 30/12/2021
Trích yếu

Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam V/v Thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với công đoàn cơ sở

CQ ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Loại Nghị quyết
Lĩnh vực Công tác tài chính công đoàn
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm