Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam V/v Công khai tài chính, tài sản công đoàn

11/11/2021

Chi tiết:

Số / ký hiệu 42/HD-TLĐ
Ngày BH 24/06/2022
Ngày hiệu lực 11/11/2021
Trích yếu

Hướng dẫn số 42/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam V/v Công khai tài chính, tài sản công đoàn

CQ ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Loại Hướng dẫn
Lĩnh vực Công tác tài chính công đoàn
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm