Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Tổ chức cuộc thi “Nâng cao trải nghiệm khách hàng”

19/05/2022

Chi tiết:

Số / ký hiệu 254/ KH-CĐVNPT-TG
Ngày BH 24/06/2022
Ngày hiệu lực 19/05/2022
Trích yếu

Ngày 19/5/2022 Công đoàn VNPT đã ban hành Kế hoạch số 254/ KH-CĐVNPT-TG, Tổ chức Cuộc thi “Nâng cao trải nghiệm khách hàng”. Thời gian thi thử từ ngày 20/5-29/5/2022, thi chính thức từ 00h00 ngày 30/5à 24h00, ngày 08/6/2022.

CQ ban hành Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Loại Kế hoạch
Lĩnh vực Tuyên truyền giáo dục
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm