Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19

12/08/2021

Chi tiết:

Số / ký hiệu 126/TLĐ
Ngày BH 06/12/2021
Ngày hiệu lực 12/08/2021
Trích yếu

Tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19

CQ ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Loại Kế hoạch
Lĩnh vực Phòng chống dịch Covid-19
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm