Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Tổ chức Cuộc thi "Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo"

03/08/2021

Chi tiết:

Số / ký hiệu 123/KH-TLĐ
Ngày BH 16/09/2021
Ngày hiệu lực 03/08/2021
Trích yếu

Tổ chức Cuộc thi "Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn giáo"

CQ ban hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Loại Kế hoạch
Lĩnh vực Tuyên truyền giáo dục
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm