Văn bản
STT Số / ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

Thực hiện ủng hộ các hoạt động Phòng, chống Covid-19

11/06/2021

Chi tiết:

Số / ký hiệu 183/CĐVNPT-TG
Ngày BH 11/06/2021
Ngày hiệu lực 11/06/2021
Trích yếu

Thực hiện ủng hộ các hoạt động Phòng, chống Covid-19

CQ ban hành Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Loại Công văn
Lĩnh vực Tuyên truyền giáo dục
Trạng thái Hết hiệu lực
Tìm kiếm văn bản
Tìm kiếm