Công đoàn VNPT Net: Triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm.

Võ Việt Dũng  •  18:53 thứ hai ngày 15/06/2020
Ngày 10/6/2020, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác các tháng cuối năm 2020. Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đặng Anh Sơn; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Bá Nghĩa; Các Phó Tổng Giám đốc TCT: Nguyễn Việt Long, Hoàng Kim Bình, Hoàng Tùng; các Uỷ viên Ban Chấp hành, các thành viên Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Tổng Công ty dự hội nghị.
Công đoàn VNPT Net: Triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm.

Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đặng Anh Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đặng Anh Sơn  đánh giá cao hoạt động của Công đoàn các cấp trong toàn Tổng Công ty đã tiếp tục đồng hành, sát cánh cùng chuyên môn thực hiện có kết quả tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Giám đốc đề nghị tổ chức Công đoàn đẩy mạnh việc tổ chức vận động, động viên đoàn viên hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tích cực hưởng ứng các đợt thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. Cần theo sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; tuyên truyền, vận động để người lao động hiểu rõ chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các định hướng của Tập đoàn/Tổng Công ty; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thành công Đại Hội Đảng bộ Tổng công ty tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn VNPT, phối hợp tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Tập đoàn; các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945-15/8/2020). Tổng Giám đốc Đặng Anh Sơn  cho biết về phương pháp phân phối tiền lương/thu nhập của một doanh nghiệp điển hình. Đồng thời lưu ý và gọi mở về quỹ tiền lương, tiền thưởng và Quỹ phúc lợi của TCT để có thể vận dụng trong công tác chăm lo tốt hơn nữa tới đời sống của người lao động; Cần đổi mới, sáng tạo trong việc tổ chức triển khai quy chế trả lương theo phương pháp 3Ps; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các hoạt động an sinh xã hội để lôi cuốn đông đảo đoàn viên tham gia. 
  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Bá Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Bá Nghĩa khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm, công đoàn Tổng công ty đã bám sát chương trình công tác đã đề ra, Ban Thường vụ Công đoàn đã tranh thủ được sự chỉ đạo cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của chuyên môn trong việc tổ chức, chỉ đạo, triển khai, thể hiện rõ vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong việc phối hợp cùng chuyên môn thúc đẩy SXKD, chăm lo cho người lao động. Tuy nhiên, do những nguyên nhân khách quan, chủ quan, hoạt động của tổ chức công đoàn cũng như phong trào công nhân còn một số tồn tại hạn chế: một số hoạt động chưa được triển khai theo kế hoạch hoạt động năm 2020 của Công đoàn Tổng công ty đã đề ra do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Thay mặt Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Bá Nghĩa đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy Đặng Anh Sơn, Chủ tịch Công đoàn cho biết sẽ vận dụng đưa bổ sung vào kế hoạch để các phòng trào công đoàn ngày càng sôi nổi, thiết thực hơn nữa. Đồng thời lưu ý các thành viên Ban Chấp hành cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động; lắng nghe tâm tư, phản ảnh của người lao động; tham gia tích cực với chuyên môn trong việc thực hiện trả lương theo phương pháp 3Ps, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Phó Chủ tịch Công đoàn Vũ Thanh Huyền báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác các tháng cuối năm 2020.


Thay mặt Ban Chấp hành công đoàn TCT, Phó Chủ tịch Công đoàn TCT Vũ Thanh Huyền báo cáo đánh giá, sơ kết công tác công đoàn, phong trào CNVC 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2020, báo cáo công tác đối thoại định kỳ tại Tổng Công ty và báo cáo Ban Thanh tra Nhân dân, theo đó: 
6 tháng đầu năm 2020, Công đoàn TCT đã hoàn thành chương trình công tác, nhiệm vụ đã đề ra; các Chỉ thị, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên đều được quán triệt và triển khai thực hiện. Hoạt động công đoàn đã góp phần vào kết quả SXKD của Tổng Công ty trong 5 tháng đầu năm: doanh thu đạt 40,7% kế hoạch tăng 1% so với cùng kỳ; chi phí bằng 41,1 % kế hoạch, bằng 97% so với cùng kỳ; chênh lệch thu chi bằng 76,5% kế hoạch, bằng 144% so với cùng kỳ; kết quả chỉ tiêu SXKD/BSC đạt theo kế hoạch giao; công tác tối ưu, tái cơ cấu mô hình tổ chức giai đoạn 2019-2020 được triển khai theo kế hoạch. Tham gia xây dựng các quy chế, cơ chế, chính sách nội bộ, áp dụng công cụ quản trị hiện đại BSC/KPI, trả lương 3Ps thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, sắp xếp lại lao động hợp lý đã góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ; hoạt động công đoàn có sự gắn kết và phù hợp với thực tế SXKD của đơn vị. Các hoạt động, phong trào thi đua đã đi vào chiều sâu, vận động CBNV hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD được chuyên môn đánh giá cao. Môi trường làm việc, tinh thần, đời sống và thu nhập của CBNV toàn Tổng Công ty ổn định. 

Tổ chức thăm hỏi tặng quà CBCNV dịp Tết; Hỗ trợ cho 05 lao động mất việc làm số tiền trên 747 triệu đồng. Triển khai các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn, trong “Tháng công nhân”, “Ngày gia đình Việt Nam” số tiền là 92 triệu đồng. Tặng quà cho 3.393 cháu là con em CBCNV số tiền 678,6 triệu đồng; Đã phát động trong toàn thể CBCNV nhắn tin ủng hộ dịch Covid-19 qua cổng thông tin Quốc gia; tham gia ủng hộ Ủy Ban mặt trận tổ quốc TP Đà Nẵng, Bệnh viện Nhiệt đới TW số tiền gần 200 triệu đồng. Hỗ trợ trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn, nước rửa tay cho CBCNV của TCT số tiền trên 200 triệu đồng từ nguồn quỹ công đoàn. Nhân dịp 5 năm thành lập TCT, các đơn vị trực thuộc đã trích quỹ phúc lợi và quỹ tình thương do CBCNV đóng góp để xây dựng  01 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định số tiền 150 triệu đồng và tặng công trình nước uống tinh khiết cho trường mần non huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định trị giá 100 triệu đồng.

Công tác ATVSLĐ-PCCN được TCT quan tâm, nghiêm túc triển khai; Phối hợp với chuyên môn ban hành văn bản liên tịch về triển khai 5s trong công tác AT-VSLĐ; Đã tổ chức 03 lớp tập huấn ATVSLĐ cho trên 500 cán bộ công đoàn và ATVSV.
    
Tại Hội nghị, công đoàn các đơn vị cơ sở tham gia nhiều nội dung, nhiều đề xuất kiến nghị thiết thực với lãnh đạo chuyên môn, công đoàn Tổng Công ty để bổ sung trong chương trình công tác công đoàn và phong trào CNVC 6 tháng cuối năm, như cần chú trọng hơn tới công tác chăm lo tới việc làm, thu nhập; tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động tuyên truyền cho người lao động trước các chủ trương định hướng lớn của Tập đoàn/Tổng Công ty và những nội dung liên quan trực tiếp tới người lao động.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                    Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm


BBT VNPT Net

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu