Hội nghị điển hình tiên tiến: Cuộc biểu dương sức mạnh của đoàn kết, nỗ lực và sáng tạo.

Võ Việt Dũng  •  18:43 thứ hai ngày 15/06/2020
Kỷ niệm 72 năm, ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2020); chào mừng thành công của Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Hạ tầng mạng lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 12/6/2020, VNPT Net tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ Nhất, giai đoạn 2015-2019.
Hội nghị điển hình tiên tiến: Cuộc biểu dương sức mạnh của đoàn kết, nỗ lực và sáng tạo.


Ủy viên BTV Đảng uỷ, Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐTĐKT Tập đoàn Tô Dũng Thái 
trao tặng Cờ thi đua năm 2019 của Chính phủ cho VNPT Net và chỉ đạo hội nghị


Tới dự Hội nghị có nguyên Thành viên HĐTV, nguyên Tổng Giám đốc VNPT Net Nghiêm Phú Hoàn; Ủy viên BTV Đảng uỷ, Phó Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Tập đoàn Tô Dũng Thái; Phó Chủ tịch Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam Sần Thị Bình; Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thi đua TCT Đặng Anh Sơn; Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Bá Nghĩa; các Phó Tổng Giám đốc: Nguyễn Như Thông, Hoàng Kim Bình, Hoàng Tùng, Nguyễn Việt Long; các nguyên Phó Tổng Giám đốc VNPT Net: Lê Đắc Kiên, Nguyễn Văn Yên; nguyên Chủ tịch Công đoàn TCT Nguyễn Duy Thắng; đại diện các Ban của Tập đoàn, Công đoàn Tập đoàn; lãnh đạo các Ban, đơn vị, các điển hình tiên tiến toàn TCT.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tô Dũng Thái biểu dương và chúc mừng những kết quả, những thành tích của VNPT Net đạt được trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2019. 5 năm qua, đội ngũ VNPT Net nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những thành tích đáng ghi nhận, các phong trào của VNPT Net có nhiều đổi mới và sáng tạo, có ngày càng nhiều hơn các tập thể tiêu biểu, các cá nhân điển hình trong lao động, thể hiện sự quyết tâm của VNPT Net trong xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.


Đề cập tới thực tế, đánh giá thời cơ cũng như nguy cơ trước mắt, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tô Dũng Thái nhấn mạnh vai trò, nhiệm vụ của VNPT Net đối với Tập đoàn (doanh thu và lợi nhuận từ các dịch vụ truyền thống hiện nay chủ yếu phát sinh trên các hệ thống của VNPT Net), VNPT đang chuyển đổi mạnh sang doanh nghiệp số (đòi hỏi phải có thời gian mới thay đổi được tỷ trọng doanh thu và lợi nhuận). VNPT Net có lợi thế rất lớn cần phát huy mạnh mẽ hơn đó là đội ngũ có trình độ, năng lực, kỹ năng, kinh nghiệm tốt, cần phối hợp chặt chẽ và chủ động, trách nhiệm hơn nữa với các Viễn thông tỉnh/thành phố, các TCT/Công ty (đặc biệt là các địa bàn kinh doanh trọng điểm), đồng thời cũng cần nhanh chóng khắc phục các tồn tại, hạn chế (đó là có lúc tiến độ đầu tư chưa theo kịp với yêu cầu/chất lượng đã đạt theo các tiêu chuẩn quy định song phải lấy sự trải nghiệm khách hàng làm mục tiêu phấn đấu). Công tác thi đua khen thưởng đã làm tốt song cần luôn chú ý tới “thực chất” để không khí làm việc tốt hơn, khơi dậy khả năng, sự sáng tạo của mỗi cá nhân góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đội ngũ lao động VNPT Net cần chú trọng hơn nữa tới lịch sử, truyền thống ngành Bưu điện, giao bưu thông tin để có sự kế tục xứng đáng. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
           
               Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng VNPT Net Đặng Anh Sơn phát biểu tại hội nghị


Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng TĐKT TCT Đặng Anh Sơn khái quát: Qua 5 năm, các số liệu về quy mô, năng lực mạng lưới, dung lượng các hệ thống, các chỉ số chất lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, thu nhập của người lao động đều tăng trưởng và phát triển. 5 năm qua, đã 3 lần Tổng Công ty được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ, 2 lần được Uỷ ban Quản lý vốn và Bộ TTTT tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và nhiều danh hiệu, hình thức khen thưởng bậc cao, khen thưởng của các cơ quan quản lý, của Tổng Liên đoàn, của Tập đoàn khen thưởng các tập thể, cá nhân của TCT - là sự ghi nhận xứng đáng đối với các tập thể điển hình, các cá nhân tiêu biểu.


Đại hội Đảng bộ VNPT Net nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Chất lượng” đã đề ra mục tiêu, phương hướng cho giai đoạn tới đó là: “Phát huy truyền thống đoàn kết. Đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức thực hiện của Đảng bộ. Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp. Phát triển hạ tầng thông minh. Vận hành, khai thác chất lượng, hiệu quả”. Tổng Công ty sẽ tiến hành số hoá toàn bộ hoạt động; thông minh hoá hạ tầng, mạng lưới; đồng bộ hoá công cụ quản trị; trí tuệ hoá đội ngũ lao động, đặc biệt là phải tăng tốc hoá quá trình tổ chức thực hiện. 


Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc VNPT Net, Chủ tich Hội đồng Thi đua khen thưởng Đặng Anh Sơn đề nghị công tác thi đua, khen thưởng: Cần bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động để cụ thể hoá các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội. Các phong trào thi đua cần phải tiên phong, đi đầu để tạo sự hứng khởi, lan toả tới từng người lao động trong từng tập thể lao động nhỏ trong việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng bộ TCT. Công đoàn TCT tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để tổ chức, vận động người lao động, đoàn viên công đoàn hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả hơn nữa các phong trào thi đua tiếp tục trở thành nề nếp trong từng hoạt động của doanh nghiệp.


Thay mặt Tổng Giám đốc, Ban Thường vụ Công đoàn, Hội đồng Thi đuan khen thưởng TCT,  Chủ tịch Công đoàn TCT Nguyễn Bá Nghĩa đã chính thức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD giai đoạn 2020-2025. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                         
                                                                   Chủ tịch Công đoàn TCT Nguyễn Bá Nghĩa phát động thi đua

Tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc TCT, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng TCT Hoàng Kim Bình đã báo cáo tóm tắt tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2019, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. Trong giai đoạn vừa qua, từ các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao có quy mô lớn, toàn diện, thời gian kéo dài tới các đợt thi đua theo chuyên đề, chủ điểm; Từ phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, xây dựng nhân tố mới, mô hình mới tới thi đua học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tập thể đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh đã góp phần tạo sự chuyển biến, đổi mới tích cực trong mỗi tập thể lao động của TCT. Các cuộc vận động xây dựng văn hoá VNPT, Nụ cười VNPT, Người VNPT sử dụng dịch vụ VNPT, 5S, chống rác thải nhựa đã lan toả trở thành nề nếp, hình thành kỷ cương, kỷ luật của đội ngũ. Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo mà trọng tâm  là cuộc vận động “Góp ý tưởng hay, chung tay nâng chất lượng” đã khơi dậy và phát huy sự sáng tạo của đội ngũ; đã có 1.626 ý tưởng sáng tạo, hiến kế; 1.297 sáng kiến làm lợi hàng ngàn tỷ đồng.


Bên cạnh thành tích chung của TCT, Công đoàn TCT cũng đã liên tục được Công đoàn TTTT, Công đoàn Tập đoàn tặng Cờ; 40 lượt đơn vị thành viên được tặng Cờ thi đua các cấp; 01 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; 03 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 04 cá nhận được tặng Bằng khen của Chính phủ; 44 lượt cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Bưu chính Viễn thông; 110 lượt cá nhân được tặng Bằng khen cấp Bộ; 304 lượt cá nhân được Tập đoàn tặng Bằng khen.


Sức lan toả và hiệu quả của các phong trào thi đua là rất đáng khích lệ. Từ trong lao động sản xuất kinh doanh đã nảy nở nhiều tập thể điển hình, nhiều cá nhân tiêu biểu. Đội ngũ VNPT Net đã và đang có sự trưởng thành toàn diện, đủ sức đảm đương nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                                      Lãnh đạo Tập đoàn, Lãnh đạo  TCT chúc  mừng và chụp ảnh lưu niệm 
                                              với 10 tập thể và 10 cá nhân điển hình  trong phong trào thi giai đoạn 2015-2019.
 
Tại diễn đàn hội nghị, VNPT Net đã vinh danh, khen thưởng 10 tập thể tiêu biểu, 10 cá nhân điển hình trong giai đoạn 2016-2019. 


10 Tập thể điển hình: Xưởng Viễn thông, Đài Viễn thông Đông Hà (VNPT Net3); Trung tâm vận hành khai thác mạng khu vực miền Bắc, Trung tâm Điều hành Dịch vụ (Ban Khai thác mạng); Đài Điều khiển Vệ tinh Quế Dương (Ban Phát triển mạng Quốc tế); Đài Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh (VNPT Net2); Đài Viễn thông Yên Bái, Tổ Vô tuyến 4, Xưởng Viễn thông (VNPT Net1); Phòng Dự án (Ban QLDA Hạ tầng II); Phòng Quản lý Nghiệp vụ (Ban ĐS&TK).


10 cá nhân điển hình: KS Nguyễn Văn Đạt, Chuyên viên Phòng Kỹ Thuật;  KTV Mai Văn Viên, Đài Viễn thông Quy Nhơn (VNPT Net3); KS Võ Tuấn Linh, Tổ trưởng Tổ Vận hành Khai thác, Phòng Chuyển mạch, Trung tâm Vận hành Khai thác mạng khu vực miền Bắc; KS Lê Quang Trung, Phòng Điều hành Dịch vụ, Trung tâm Điều hành Dịch vụ (Ban Khai thác mạng); KS Đỗ Thị Thái Hường, Chuyên viên Phòng Kỹ thuật (Ban PTM Quốc tế); KS Phạm Phú Mỹ, Tổ trưởng Tổ Vô tuyến 1, Xưởng Viễn thông (VNPT Net2); KS Bùi Thanh Đạt, Tổ trưởng Tổ Kỹ Thuật, Đài Viễn thông Nghệ An (VNPT Net1); Vũ Văn Tuấn, Nhân viên Tổ Kỹ thuật,  Đài Viễn thông Hà Nội (VNPT Net1); KS Nguyễn Đức Trung, Chuyên viên Ban Kỹ thuật (VNPT Net); Nguyễn Thị Nguyên, nguyên Kế toán trưởng (Ban QLDA Hạ tầng 1).

BBT

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu