Công đoàn VNPT Net3 trao thưởng các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân.

Nguyễn Văn Cảm  •  14:21 thứ hai ngày 01/06/2020
Ngày 14/5/2020, tại Đà Nẵng Công đoàn VNPT Net3 đã tổ chức công bố các quyết định khen thưởng các danh hiệu thi đua thành tích hoạt động Công đoàn năm 2019 cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2019.
Công đoàn VNPT Net3 trao thưởng các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân.


Đồng chí Lê Trung Minh-Chủ tịch Công đoàn và đồng chí Dương Hữu Lưu-Phó chủ tịch Công đoàn VNPT Net3
nhận Bằng khen của Công đoàn TT&TT năm 2019 về thành tích toàn diện


Năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo CM-CĐ TCT, sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Trung tâm, sự phối hợp hỗ trợ, giúp đỡ trong các mặt hoạt động công đoàn của Lãnh đạo Chuyên môn Trung tâm, Công đoàn Trung tâm đã đạt được nhiều thành tích cao, được Công đoàn cấp trên ghi nhận, khen thưởng nhiều danh hiệu xứng đáng; tổ chức Công đoàn cơ sở thành viên- Trung tâm Hạ tầng mạng miền Trung được Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam tặng Bằng khen thành tích toàn diện; Công đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam tặng Giấy khen về các thành tích chuyên đề. Nhiều cá nhân có đóng góp vào thành tích các mặt hoạt động Công đoàn đã được công đoàn cấp trên khen thưởng, tặng Bằng khen, Giấy khen thành tích toàn diện và các thành tích chuyên đề.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


                                            Các cá nhân được trao thưởng về thành tích hoạt động phong trào năm 2019Thay mặt lãnh đạo Chuyên môn, Công đoàn Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Hữu Thường đã trao Bằng khen của BCH Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam về thành tích toàn diện năm 2019 cho Công đoàn Trung tâm Hạ tầng mạng miền Trung; tặng Giấy khen Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chuyên đề “Xanh-Sạch-Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và chuyên đề “Văn hóa-Thể thao” năm 2019 cho Công đoàn Trung tâm Hạ tầng mạng miền Trung; trao Bằng khen của BCH Công đoàn Thông tin & Truyền thông cho 05 cá nhân là những cán bộ công đoàn từ cấp tổ trưởng công đoàn đến Ủy viên BCH, Ủy viên BTV Công đoàn Trung tâm; trao Giấy khen của BCH Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về thành tích toàn diện trong công tác công đoàn cho 05 cá nhân; trao Giấy khen thành tích chuyên đề “Xanh-Sạch-Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” cho 01 cá nhân, vtrao Giấy khen thành tích chuyên đề “Văn hóa-Thể thao” cho 1 cá nhân và trao Giấy khen phong trào thi đua Phụ nữ “Giỏi vệc nước, đảm việc nhà” trong năm 2019 cho 01 cá nhân thuộc Công đoàn VNPT Net3./.      
                                                                                                     Văn Cảm   

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu