Viễn thông Hà Giang và Công anh tỉnh ký kết quy chế phối hợp trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Đỗ Thuỳ Duyên  •  21:27 chủ nhật ngày 29/10/2023
Viễn thông Hà Giang và Công anh tỉnh ký kết quy chế phối hợp trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Vừa qua, Viễn thông Hà Giang đã phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết và triển khai Quy chế phối hợp trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tổ chức và hoạt động của Viễn thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2027.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết tình hình, kết quả phối hợp giữa Viễn thông Hà Giang và Công an tỉnh về thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tổ chức và hoạt động của Viễn thông Hà Giang từ năm 2012 đến nay. Hai đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả nhiều nội dung trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở, hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc xâm hại đến an toàn hệ thống công trình viễn thông, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Qua công tác trao đổi thông tin, hai bên đã phối hợp thực hiện 20 yêu cầu tra cứu thông tin, xác minh 920 lượt liên quan đến công tác điều tra, đấu tranh, xử lý với hoạt động của các loại đối tượng lợi dụng mạng viễn thông xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Trong đó, nhiều vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, góp phần phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn với các loại tội phạm, phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững Quốc phòng - An ninh tại địa phương.

Cũng tại Hội nghị, hai bên đã thảo luận, thống nhất nội dung và tổ chức ký kết Quy chế phối hợp mới giữa Công an tỉnh với Viễn thông Hà Giang trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tổ chức và hoạt động của Viễn thông Hà Giang giai đoạn 2023-2027 thay thế Quy chế phối hợp cũ, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2012-2023, nhằm tán thưởng, động viên các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua, lãnh đạo Viễn thông Hà Giang và Công an tỉnh đã trao tặng Giấy khen cho các cá nhân. Trong thời gian tới, rất mong công tác phối hợp giữa hai đơn vị sẽ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tổ chức và hoạt động của Viễn thông Hà Giang.

Đỗ Thuỳ Duyên

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu