Công đoàn Bưu điện Việt Nam sáng mãi 10 chữ vàng truyền thống

 •  01:22 thứ tư ngày 24/08/2022
Trong suốt chặng đường lịch sử dựng nước và giữ nước, trải qua bao bước thăng trầm, non sông ngày càng bền vững cũng bởi ngọn lửa của tinh thần yêu nước và lao động miệt mài, cần cù không ngừng nghỉ của toàn dân tộc, trong đó có sự góp phần không nhỏ của ngành Bưu chính Viễn thông Việt Nam, của các CBCNVLĐ, đoàn viên Công đoàn Bưu điện Việt Nam.
Công đoàn Bưu điện Việt Nam sáng mãi 10 chữ vàng truyền thống

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu