Ban Chấp hành Công đoàn VNPT khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

 •  09:20 thứ bảy ngày 15/07/2023
Đại hội Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028, được diễn ra trọng thể vào ngày 14/7/2023 tại thành phố Đà Nẵng. Đại hội rất vui mừng được đón các đồng chí  Lãnh đạo Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam; Tập đoàn VNPT. Tham dự Đại hội có 204 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 4,9 vạn đoàn viên, người lao động của Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Mục tiêu tổng quát cho cả nhiệm kì 2023 - 2028 mà Đại hội Công đoàn VNPT lần thứ II đề ra đó là: "Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện; hoạt động trên môi trường số; lấy đoàn viên, người lao động (NLĐ) làm trung tâm, văn hoá VNPT làm nền tảng phát triển; vì hạnh phúc NLĐ và sự phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam".   
Ban Chấp hành Công đoàn VNPT khóa II, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Danh sách BCH, BTV, UBKT Công đoàn VNPT nhiệm kỳ 2023-2028:
 

I. Ban Chấp hành

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Anh Tuấn

UVBTV Công đoàn TTTT Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn VNPT khoá I

2

Triệu Tiến Thắng

UVBCH Công đoàn TTTT Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn VNPT khoá I

3

Sần Thị Bình

 Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT khoá I

4

Hoàng Đức Sơn

UVBCH Công đoàn TTTT Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT

5

Nguyễn Nam Long

UVBCH Công đoàn TTTT Việt Nam, UVBTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT

6

Hoàng Quốc Trường

UVBCH Công đoàn TTTT Việt Nam, UVBCH Đảng bộ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn VNPT Thành phố Hồ Chí Minh

7

Bùi Ngọc Linh

UVBCH, Trưởng Ban Tuyên giáo Công đoàn VNPT

8

Quách Mạnh Phương

UVBCH, Chánh Văn phòng Công đoàn VNPT

9

Tạ Hồng Quang

UVBCH, Kế toán trưởng Công đoàn VNPT

10

Lê Hải Lý

Phó Trưởng Ban Nhân lực Tập đoàn VNPT

11

Phan Hoài Nam

UVBCH, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty VNPT-IT

12

Nguyễn Đồng Long

UVBCH Đảng bộ, UVBCH, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty VNPT VinaPhone

13

Vũ Minh Nghĩa

Bí thư Đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn Yên Bái, Giám đốc VNPT Yên Bái

14

Cao Đức Đồng

Bí thư Đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn Hà Nam, Giám đốc VNPT Hà Nam

15

Nguyễn Viết Hà

Bí thư Đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn Quảng Nam, Giám đốc VNPT Quảng Nam

16

Phạm Hùng Đức

Bí thư Đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn Đồng Nai, Giám đốc VNPT Đồng Nai

17

Nguyễn Ngọc Hưng

Bí thư Đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn Long An, Giám đốc VNPT Long An

18

Trần Thái Tuyên

Bí thư Đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn An Giang, Giám đốc VNPT An Giang

19

Trần Đình Hùng

UVBCH Công đoàn TTTT Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Công nghệ Công nghiệp Bưu chính Viễn thông

20

Nguyễn Hữu Chỉnh

UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng VNPT Hà Nội

21

Đinh Hồng Quang

UVBCH Đảng bộ, UVBTV Công đoàn, Chánh văn phòng VNPT-Net

22

Nguyễn Viết Hùng

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn VNPT Media

23

Nguyễn Đình Thu

Bí thư Đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn Bắc Ninh, Giám đốc VNPT Bắc Ninh

24

Lê Văn Chiến

Bí thư Đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn Quảng Trị, Giám đốc VNPT Quảng Trị

25

Nguyễn Quang Long

Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn VNPT

          II. Ban Thường vụ

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Anh Tuấn

UVBTV Công đoàn TTTT Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn VNPT

2

Triệu Tiến Thắng

UVBCH Công đoàn TTTT Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT

3

Sần Thị Bình

Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT

4

Hoàng Đức Sơn

UVBCH Công đoàn TTTT Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT

5

Nguyễn Nam Long

UVBCH Công đoàn TTTT Việt Nam, UVBTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT

6

Hoàng Quốc Trường

UVBCH Công đoàn TTTT Việt Nam, UVBCH Đảng bộ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn VNPT Thành phố Hồ Chí Minh

7

Nguyễn Hữu Chỉnh

UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Chánh Văn phòng VNPT Hà Nội

8

Nguyễn Đồng Long

Ủy viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty VNPT VinaPhone

9

Phan Hoài Nam

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty VNPT-IT

 

III. Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Bùi Ngọc Linh

UVBCH, Trưởng Ban Tuyên giáo Công đoàn VNPT- Chủ nhiệm UBKT Công đoàn VNPT

2

Nguyễn Thị Việt Hà

Chuyên viên Kế toán Công đoàn VNPT.

3

Nguyễn Ngọc Lâm

Chuyên viên Ban Tổ chức Đảng ủy Tập đoàn VNPT.

4

Phạm Tiến Dũng

Chuyên viên Ban Kế toán - Tài chính Tập đoàn VNPT.

5

Nguyễn Xuân Hảo

Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty VNPT Media.

6

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty  VNPT Vinaphone.

7

Tiêu Xuân Hùng

Phó phòng Nhân sự, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn VNPT Hà Nội.

Bình luận

* Nhập tiếng Việt có dấu